brandblussers-utrecht

Startbewijs.nl

  Brandblussers-utrecht
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS UTRECHT


BRANDBLUSSERS UTRECHT

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Een gebouw brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandbeveiliging producten.

ID PICTO POEDERBLUSSERS


ID PICTO POEDERBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Naast de hiernaast vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

2 LITER SCHUIMBLUSSER


2 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

ID PICTO SCHUIMBLUSSERS


ID PICTO SCHUIMBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BLUSAPPARATEN BESTELLEN


BLUSAPPARATEN BESTELLEN

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- ----------BESTELLEN---------

KASTEN BRANDHASPELS


KASTEN BRANDHASPELS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

UW WEBSITE VERMELDING


UW WEBSITE VERMELDING

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

BONPET BRANDBLUSSERS


BONPET BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Deze automatische blussers blussen een brand met een veilige watermist blusstof in een kleine overal monteerbare bluscilinder welke zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginbrand. Bonpet blust branden veilig en efficiënt in enkele seconden. Bonpet blust onmiddelijk en Bonpet voorkomt herontbranding.
 

BRANDBLUSSERS UTRECHT | NIEUWE BRANDBLUSSER

Brandblussers Utrecht. Onderhoud brandblussers Utrecht en nieuw levering brandblussers en brandslanghaspels. In Utrecht leveren wij reeds voor zeer veel gebouwen en winkels brandblussers. In Utrecht leveren wij reeds voor veel gebouwen en winkels brandblussers. Branden komen ook in Utrecht voor en hebben een desastreus vernietigend effect. Een grote brand of ernstige brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste erkende brandblussers. De brandblusapparaten welke wij leveren zijn blusdekens schuimblussers, CO2 brandblussers, ABC draagbare poederblussers, vorstbestendige brandblussers vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor specifieke blusapparaten. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase twee zijn de voorschriften voor brandveilig gebruik uit de modelbouw veror dening van de VNG overgeheveld naar landelijke regelgeving. Fase twee van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en elektra gebruikstechnische eisen. Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de algehele brandveiligheid van een gebouw. 85% van de begin branden wordt met een draagbare brandblusser geblust. Daarom wordt er vanuit de overheid veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusapparaat. Welk type brandblussers en ook welk aantal brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisico’s en natuurlijk de aard van uw onderneming, woning (bijv. studentenhuis), fabriek, loods magazijn, productie, winkel, enz. Erkende schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere verkrijgbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een beginnende brand. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis. Voor bedrijven, organisaties instellingen geldt volgens de wet dat Co2 brandblussers en brandblussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over draagbare brandblussers, legionella keerklep, brandslanghaspels, blusstoffen, brandklassen of overige brandgerelateerde producten neem dan gerust contact op. Prijzen voor blusmiddelen onderhoud te Utrecht incl. voorrijden. Wilt u advies over draagbare brandblussers of een brandblussers offerte dan zijn we u van dienst.

2 KILO CO2 BRANDBLUSSER


2 KILO CO2 BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een voordeel van deze brandblussers is dat de blusstof (CO2) geen reststoffen achterlaat en hierom worden deze blussers bij elektrische apparaten geplaatst.

BRANDBLUSSERSCONTROLE


BRANDBLUSSERSCONTROLE

--VOORDELIG ONDERHOUD--

KEUKEN BRANDBLUSSER


KEUKEN BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Vet brandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waar door een afsluitende laag wordt gevormd op de brandende vloeistof. Bovendien heeft het een sterk koelende werking, waardoor de tempratuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Vet brandblussers zijn leverbaar in 2,3 en 6 ltr en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklassen A en B. Vet brandblussers voor branden in de klasse A en B. Geschikt voor electriciteitsbranden tot 1000 Volt. Voorzien van manometer voor controle en kompleet met muurbevestiging en NEN controlesticker.

LOGBOEK


LOGBOEK

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID PICTO CO2 BLUSSERS


ID PICTO CO2 BLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

OPHANGEN BLUSSERS


OPHANGEN BLUSSERS

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

RIJKSTYPEKEUR


RIJKSTYPEKEUR

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers.

ICT BRANDBLUSSYSTEEM


ICT BRANDBLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
graag advies, nl ...
- Bekijk resultaten

5 KILO CO2 BRANDBLUSSER


5 KILO CO2 BRANDBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- CO2 blusgas is geschikt voor het blussen van een vloeistof brand in keukens en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 naar gasvorm worden de bluskokers van CO2 brandblussers erg koud (-80 C°) en daarom moeten tijdens het blussen met een CO2 brandblusser altijd het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een CO2 brandblussers is dat het CO2 blusgas geen blusresten achterlaat en daarom worden CO2 brandblussers in keukens en computerruimten toegepast.

6 LITER SCHUIMBLUSSER


6 LITER SCHUIMBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

BORD BRANDSLANGHASPELS


BORD BRANDSLANGHASPELS

-BRANDHASPELS UTRECHT- Brandhaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

--BLUSDEKENS UTRECHT-- Blusmiddelen dienen goed zichtbaar te zijn.

BLUSDEKENS


BLUSDEKENS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

STATIEF BRANDSLANGHASPELS


STATIEF BRANDSLANGHASPELS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

INFORMATIE BRANDBLUSSERS


INFORMATIE BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

AUTO BRANDBLUSSERS


AUTO BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

BRANDBLUSSERS KEURING


BRANDBLUSSERS KEURING

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

OPHANGEN BRANDSLANGHASPEL


OPHANGEN BRANDSLANGHASPEL

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- De brandslanghaspel laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren.

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

VERBANDKOFFERS


VERBANDKOFFERS

ORANJE KRUIS APPROVED

6 KILO POEDERBLUSSER


6 KILO POEDERBLUSSER

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur + de kans op herontsteking als er niet goed is geblust.

ID BORD BRANDHASPELS


ID BORD BRANDHASPELS

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

KIWA KEUR BRANDHASPELS


KIWA KEUR BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS UTRECHT-

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-

FIRE KNOCK OUT


FIRE KNOCK OUT

-BRANDBLUSSERS UTRECHT- Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

-BRANDBLUSSERS UTRECHT-
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 46
 Links 137
Door brandblussers-utrecht i.s.m startbewijs.nl